Loading

wait a moment

Hosting VPS zapewnia całkowitą separację środowisk.

W terminologii informatycznej funkcjonuje słowo tj. hosting VPS. Jest to skrót angielskiego terminu “Virtual Private Server”. Hosting VPS to rozwiązanie pośrednie między hostingiem dedykowanym a współdzielonym. Jest często stosowany przez rozbudowane serwisy i bardzo duże sklepy online. To zwirtualizowany hosting dedykowany, który jest podzielony przy użyciu wirtualizacji na mniejsze wirtualne serwery.

 

Z perspektywy bezpieczeństwa binaryapps gwarantuje całkowitą separację środowisk, która gwarantuje niezależny dostęp do fizycznych zasobów sprzętowych. W zakresie opieki administracyjnej nad infrastrukturą serwerową klienta, działa tak zwana administracja serwerami. To działanie ma na celu zagwarantowanie ciągłości pracy i bezpieczeństwa serwerów. Administratorzy z dłuższym stażem umieją zarządzać serwerami w jakiejkolwiek lokalizacji, wskazanej przez klienta, także na odległym kontynencie. Kierowanie serwerami może odbywać się również w sposób zdalny. Zarządzane są także serwery znajdujące się w znanych chmurach. Administracja serwerami musi zapewniać nieprzerwaną działalność systemów. W celu praktycznej oceny aktualnego stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego przeprowadzane są testy penetracyjne.

 

Te testy polegają na przeprowadzeniu w pełni kontrolowanego ataku na dany system oraz zweryfikowaniu jego odporności na próby złamania posiadanych przez niego zabezpieczeń. Testy penetracyjne odróżniają się od włamania tym, iż strona, która jest atakowana wyraża zgodę na tego rodzaju operację. Testy penetracyjne pozwalają na zweryfikowanie bieżącego stanu bezpieczeństwa systemu pod kątem próby włamania a także skuteczności zabezpieczeń.