Loading

wait a moment

Program LoMag – jak wykonać proces kompletacji?

Sprawdzony program do magazynowania -> http://www.lomag.pl/ZrzutyEkranuOprogramowaniaMagazynowego/, umożliwia nam lepsze zarządzanie niemal wszystkimi procesami zachodzącymi w naszym przedsiębiorstwie. To właśnie dlatego wybranie oprogramowania jest tak ważne. Program magazynowy posiada szeroki zakres różnorodnych funkcji, dzięki którym możemy efektywniej i sprawniej nadzorować procę w naszej firmie. Za jego pomocą można np. udokumentować kompletację produktów.

Czym jest kompletacja?

Kompletacja jest procesem podczas, którego z kilku posiadanych surowców powstaje gotowy produkt przeznaczony do sprzedaży. W pierwszej kolejności należy zdefiniować produkt. Musimy dodać go do kartoteki. Otwieramy program, a następnie klikamy w ikonę kompletacji lub wyszukiwania. Znajdują się one na pasku głównym (druga oraz trzecia ikonka od lewej). Po wyszukaniu konkretnego towaru klikamy przycisk “Dodaj”. Teraz musimy uzupełnić podstawowe dane dotyczące naszego produktu. Wpisujemy nazwę, kod kreskowy, jednostkę miary itd. Ważne jest, aby zaznaczyć okienko “Ten towar powstaje jako produkt”. Po wypełnieniu formularza klikamy w przycisk “Zapisz”.

Utworzenie dokumentu kompletacji

Tworząc dokument kompletacji należy rozwinąć zakładkę “Dokumenty”, a z listy wybrać ikonkę “Kompletacje”. Pojawi nam się nowe okienko, gdzie musimy nacisnąć przycisk “Dodaj”. W kolejnym okienku możemy m.in. wybrać pracownika, który będzie odpowiedzialny za proces kompletacji. Podajemy również datę kompletacji, która jest datą zmiany surowców w gotowy produkt. Numer produktu zostanie wygenerowany w sposób automatyczny. Możemy również zmienić status kompletacji. Dostępnych jest również wiele innych przydatnych opcji, które mogą pomóc nam w usprawnieniu procesu wytwarzania.
W tabeli “Surowce” dodajemy surowce, z których będzie wytwarzany produkt. Następnie wybieramy wcześniej zdefiniowany produkt gotowy i dodajemy go do listy. Elementem kompletacji są także odpady, które możemy wykorzystać. Po skompletowaniu listy kompletacji zapisujemy ją.

Autor: dokumenty magazynowe