Loading

wait a moment

Rozróżnić możemy trzy główne organy nadzoru budowlanego.

Wszelkiego typu nadzory remontowo-budowlane zajmują się głównie kontrolowaniem wypełniania szeregu regulacji prawa budowlanego na budowlach. Nadzory budowlane warszawa jest jednym z działów administracji. Zajmuje się on zwłaszcza dokonywaniem wszelakiego typu kontrolia ponadto inspekcji oraz wykonuje zlecenia, które to obejmują wykorzystanie obiektów budowlanych. Nadzory budowlane przede wszystkim kontrolują jak stosowane i przestrzegane są przepisy prawa budowlanego na budowach. Kontrolują również funkcjonowanie organów administracji architektonicznej a dodatkowo budowlanej. Zajmują się one też analizowaniem przyczyn występowania katastrof na budowach. Wymienić możemy trzy kluczowe organy nadzoru budowlanego. Wśród nich można wymienić wojewódzkiego, powiatowego inspektora budowlanego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Budowę jednorodzinnego domu nadzoruje oczywiściepowiatowy inspektor budowlany. Jest on także pierwszą instancją we wszelkich kwestiach, które są związane z nadzorem budowlanym a także nie są przekazane wyższym organom instancji. Istnieje też taka osoba jak inspektor od nadzoru inwestorskiego. To osoba, jaka bierze udział w procesie budowlanym a także ma do tego wszelkie wymagane uprawnienia. Ten inspektor pełni funkcję nadzorującą nad kierownikiem budowy podczas wykonywania wszelkich niezbędnych robót budowlanych.