Loading

wait a moment

Te płyty pełnią odmianę stropów gęstożebrowych

Obecnie na rynku nie brakuje rozmaitych surowców budowlanych, przez które prace budowlane prowadzone są sprawnie i szybko. Wśród wielu z nich wielką popularnością a także powszechnym zastosowaniem wyróżniają się płyty stropowe wps.

Płyty te stanowią gatunek gęstożebrowych stropów, w jakich nośnymi żebrami są zwykle dwuteowe stalowe belki, natomiast wypełnienie pełnią betonowe płyty wps. Płyty te to prefabrykowany element z betonu wykonany|są prefabrykowanym elementem z betonu wykonanym na podstawie kruszyw lekkich ze zbrojeniem stalowym.

Wykorzystanie tych produktów budowlanych jest uniwersalne. W decydującej mierze płyty te są stworzone do wykonywania stropów belkowo-płytowych, gdzie służą jako elementy wypełniające międzystalowe stropowe belki.

Wielu inwestorów używa ich w czasie remontów oraz unowocześniania różnorodnych miejsc, w których niejednokrotnie zastępują obecny tam drewniany strop.

Tego typu płyty stropowe oparte są na stopkach dolnych dwuetowników stalowych. Po ułożeniu tego materiału na dolnych półkach belek, przestrzeń między dwuteownikami wypełniona jest lekkim materiałem, często w postaci keramzytu ciepłochronnego, na który to umieszczana jest potem betonowa warstwa.

W czasie wykonywania stropów z tego rodzaju płyt trzeba przestrzegać paru ważnych reguł:

– rozmieszczenie oraz numery belek stalowych stropu muszą być zawsze zgodne z planem

– odległości między osiami belek stalowych, w zależności od numeracji belek oraz rodzajów WPS, powinny być zawsze zgodne z zasadami,

– płyty trzeba układać ściśle jedna obok drugiej

– po rozmieszczeniu płyt styki znajdujące się pomiędzy skrajnymi podłużnymi żebrami płyty należy wypełniać betonem, jednak styki między płytami a środkami belek, trochę rzadszą zaprawą cementową

– belki stropu należy zawsze obetonować tak, aby usztywnić strop