Loading

wait a moment

Ubezpieczenie OC chroni kierowcę w pełnym okresie trwania polisy.

Nieszczęśliwe wypadki w trakcie jazdy autem mogą przydarzyć się każdemu kierowcy. Dlatego też obowiązkiem w Polsce jest wykupienie ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono rekompensatę różnych szkód, jakie powstały w wyniku kolizji lub wypadku na drodze, zarówno materialnych jak również osobowych. Musimy mieć na uwadze, że polisa OC przypisana jest do konkretnego pojazdu, a nie jego posiadacza. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest dokładnie określony przepisami tak więc w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będzie wyglądać to tak samo.

 

Poszkodowany podczas wypadku albo kolizji ma prawo domagać się naprawy swojego pojazdu lub wypłaty rekompensaty, która posłuży do naprawy. Jest wariant bezgotówkowy albo gotówkowy takiej wypłaty. Przy wariancie bezgotówkowym zakład ubezpieczeniowy pokrywa koszt naprawy, a właściciel samochody nie musi uczestniczyć w końcowych rozliczeniach. Osoba poszkodowana w stłuczce może też spodziewać się pokrycia kosztów na holowanie samochodu do warsztatu albo wynajęcia pojazdu zastępczego. Wiele informacji na temat rozliczeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mamy możliwość odszukać na doskonałym blogu robakubezpieczenia.pl. Warto pamiętać, iż zakład ubezpieczeniowy ma trzydzieści dni na wypłacenie odszkodowania, a jeśli nie dotrzyma tego terminu, musi poinformować o tym osobę poszkodowaną. Istotne jest także to, że zakład zajmujący się ubezpieczeniami musi w takiej sytuacji wypłacić część rekompensaty, natomiast wypłata całego odszkodowania nie powinna trwać więcej niż dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia zawiadomienia o zaistniałej szkodzie. Bardzo istotną informacją jest też to, że ubezpieczenie OC nie działa wyłącznie w przypadku szkody , która powstała podczas jazdy pojazdem.

 

Za szkodę, która powstała w związku z ruchem auta uważa się także szkodę wyrządzoną podczas wsiadania a także wysiadania z auta. Tyczy się to też takowych zdarzeń, jak rozładunek czy załadunek produktów jak również podczas garażowania lub postoju pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiada liczne wykluczenia odpowiedzialności. Firma ubezpieczeniowa ubezpieczeniowy1.pl nie odpowiada za wszelkie szkody, które powstały w przewożonych bagażach albo ładunkach. Należy tu wymienić przede wszystkim utratę pieniędzy, biżuterii czy wielu innych cennych rzeczy. Tak więc, ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem w okresie trwania polisy. Winny wypadku lub kolizji drogowej może być pewnym, iż wszelkie spowodowane przed niego szkody będą zrekompensowane w jego imieniu poprzez zakład ubezpieczeniowy. Należy tu wspomnieć, iż można wyróżnić szkody częściowe oraz szkody całkowite. Szkoda częściowa wiąże się z tym, iż awarie samochodu są niewielkie tak więc można naprawić je w sposób.

 

Tymczasem szkoda całkowita oznacza w praktyce stwierdzenie, iż auta całkowicie nie opłaca się naprawiać a także przywracać jego stan pierwotny. To więc sytuacja znacznie bardziej skomplikowana dla właściciela. Powinniśmy wiedzieć, że szkoda całkowita oznacza, że zakład ubezpieczeniowy nie zajmie się naszym uszkodzonym samochodem, który po takim wypadku będzie już wrakiem. Zakład ubezpieczeniowy nie przejmuje samochodu, ale przeważnie odlicza jego szacunkową wartość od wypłacanej sumy rekompensaty. Oczywiście właściciel wraku może go sprzedać, co przeważnie znaczy zużycie różnych nieuszkodzonych elementów wyposażenia w innym pojeździe.

Źródło: o-ubezpieczeniach.pl