Loading

wait a moment

Zgodność danych w kwestionariuszu podlegać będzie dogłębnemu sprawdzeniu.

Możemy stwierdzić, że każdego roku stale powiększająca się ilość ludzi stara dostać się do jednostki policji. Nie wszyscy mają jednak świadomość, jakie warunki powinno się spełnić, by pracować w policji. Jak naprawdę odbywa się proces rekrutacji na stanowisko w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, iż Komendant Główny Policji przynajmniej raz w roku musi określić termin przyjęć do służby w Policji, oraz określić konkretnie najmniejszą liczbę osób, jakie planuje się włączyć do wspomnianej służby. Niezbędne dokumenty wymagane od kandydata. Kandydat musi nade wszystko dostarczyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Wymagany jest także starannie wypełniony kwestionariusz osobowy. Nie można też zapomnieć o wypisaniu świadectw pracy czy służby. Wykształcenie policja ma znacznie większe znaczenie niżeli niektórym się wydaje. Osoba, która nie dostarczy tego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do policji. Niezbędne jest również dostarczenie książeczki wojskowej w przypadku, gdy pretendent do służby byłby objęty ewidencją wojskową. Jakie znaczenie ma ocena dokumentów? Jeżeli dany kandydat odda już dokumenty do biura policji, konkretna komórka org. która zajmuje się sprawą wyboru kandydatów do służby w policji przyzna tej osobie zarówno nr. identyfikacyjny, jak również oceni w zakresie zgodności z wymaganiami, jakie są zawarte w ogłoszeniu.

 

Niezwykle ważne jest by podkreślić, iż zgodność informacji , które zostały umieszczone w kwestionariuszu będzie podlegała dogłębnemu sprawdzeniu we wszystkich dostępnych policji ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. Poza tym powinno się mieć tą świadomość, iż dostarczenie poprzez kandydata niepełnych danych może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego. Z kolei ukrywanie prawdziwych danych, lub wpisanie nieprawidłowych danych w kwestionariuszu jest fundamentem do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kroki prowadzone w placówkach policyjnych Powinno się wiedzieć, że w komórce zajmującej się sprawami doboru kandydatów dany kandydat do służby zdobędzie informację o terminie, w którym będą realizowane kolejne etapy związane z kwalifikacją. Należy do nich na pewno zaliczyć test sprawności policja, https://www.rekrutacja-do-policji.pl/. W dodatku musimy posiadać świadomość, iż dany kandydat musi bezwarunkowo pojawić się w jednej z 5-ciu policyjnych szkół (Słupsk, Piła, Legionowo czy Szczytno). Następnie kandydat tego samego dnia będzie poddany 2 etapom postępowania kwalifikacyjnego. Trzeba zdawać sobie sprawę, iż egzamin sprawności będzie polegać na wykonaniu poprzez kandydata toru przeszkód w określonym wcześniej czasie. Następnie wszystkie wyniki przeliczane będą na odpowiedni system punktowy. Co więcej wspomniany wcześniej test sprawnościowy jest zaliczany, w momencie gdy konkretny kandydat uzyska określony czas potrzebny do zaliczenia, który wynosi 1 min. i 41 s.